petkoangelov.bg
 BAŞLANGIÇ      HAKKIMIZDA      OTOPARK      İLETİŞİM 

Genel hüküm ve koşullar

I. KONU
Madde 1. İşbu genel hüküm ve koşullar, aşağıda kısaca SAĞLAYICI olarak adlandırılan PETKO ANGELOV BG EOOD ile kendisi tarafından sağlanan aşağıda kısaca HİZMET olarak adlandırılan bilgi toplumu hizmetlerinden yararlanacak olan ve aşağıda kısaca KULLANICILAR olarak adlandırılan kullanıcılar arasındaki ilişkileri düzenlemeyi amaçlamaktadır.
ІІ. TEDARİK VERİLERİ
Madde 2. Elektronik Ticaret Yasası ve Tüketicinin Korunması Yasası kapsamındaki bilgiler:
1. Sağlayıcının ünvanı: PETKO ANGELOV BG EOOD
2. Merkez, ve idari adresi: Bulgaristan, Plovdiv İli, Plovdiv İlçesi, Plovdiv Şehri, p.k. 4004
3. Faaliyetin ifa adresi: Bulgaristan, Plovdiv İli, Rodopi İlçesi, Branipole Köyü, Çiirite Bölgesi 020В, 4109
4. İletişim adresi: Bulgaristan, Plovdiv İli, Rodopi İlçesi, Branipole Köyü, Çiirite Bölgesi 020В, 4109
5. Gözetim organı:
(1) Kişisel Verileri Koruma Komisyonu
Adres: Sofya Şehri, “Ivan Evstatiev Geshov” No 15,
Tel.: (02) 940 20 46
Faks: (02) 940 36 40
E-posta: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
İnternet sitesi: www.cpdp.bg
(2) Tüketiciyi Koruma Komisyonu
Adres: 1000 Sofya Şehri, ”Slaveykov” Meydanı No4А, Kat.3, 4 ve 6,
Tel.: 02 / 980 25 24
Faks: 02 / 988 42 18
Yardım hattı: 0700 111 22
İnternet sitesi: www.kzp.bg
6. Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında Kayıt No BG : 160074586
III. HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Madde 3. Sağlayıcı tarafından Kullanıcıya sunulan hizmet, Elektronik Ticaret Kanunu anlamında bir bilgi toplumu hizmetidir. Hizmetin ana özellikleri sıradakilerdir:
Kullanıcıları, PETKO ANGELOV BG EOOD şirketi, tarafından sunulan hizmetleri, iletişim bilgileri ve diğer bilgilendirici veriler hakkında Kullanıcıları bilgilendiren bilgilendirici internet sitesi.
Madde 4. Sağlayıcı, Hizmet’i Sağlayıcı’nın internet sitesinde ilan edilen parametrelere esasen sağlar ve Kullanıcılar kullanır.

IV. HİZMET FİYATI
Madde 5. (1) Sağlayıcı, petkoangelov.bg internet sitesindeki bilgi hizmetlerini Kullanıcıya ücretsiz olarak sağlar.
V. HİZMET SUNUMU VE SÖZLEŞMENİN SONUÇLANMASINA İLİŞKİN TEKNİK ADIMLAR
Madde 7 (1) İşbu genel hüküm ve koşullar, kayıt gerektiren hizmetlere olduğu gibi, kayıt gerektirmeyen hizmetler için de geçerlidir.
(2) Kayıt gerçekleştirilmesinde Kullanıcı doğru ve güncel veriler sağlamayı taahüt eder. Değişiklik durumunda, Kullanıcı kaydında belirtilen verileri derhal güncellemeyi taahüt eder.
(3) Kullanıcının hizmetin kullanımı için kaydı için internet sosyal ağlarında veya diğer ağlarda bir profil kullanılması durumunda, sözleşmenin tarafı, ilgili sosyal veya diğer ağda kayıt için kullanılan profilin sahibi olan kişidir. Bu durumda Sağlayıcı, Kullanıcıyı ilgili sosyal veya diğer ağda tanımlamak için gerekli verilere erişme hakkına sahiptir.
Madde 8. (1) Kullanıcılar, Sağlayıcı ile olan ilişkilerinde esas olarak Sağlayıcı’nın internet sitesinin arayüzünü elektronik beyanda bulunmak için kullanırlar.
(2) Sözleşme bulgarca olarak akdedilmekte.
(3) Sağlayıcı ve Kullanıcı arasındaki sözleşme, tüm değişiklik ve eklemelerle birlikte https://petkoangelov.bg/terms adresinde mevcut olan işbu genel hüküm ve koşullardır.
(4) Sağlayıcı ile yapılan sözleşmenin bir tarafı, kayıt sırasında sağlanan ve Kullanıcının kişisel profilinde yer alan verilere göre Hizmetin Kullanıcısıdır. Şüpheye mahal vermemek için bunlar, Sağlayıcı ile hesabın oluşturulduğu verilerdir.
(5) Sağlayıcı, sözleşmenin akdedilmesine ilişkin açıklama yapılmadan önce, internet sitesinin arayüzünde, bilgi girerken hataları tespit etmek ve düzeltmek için teknik araçlar dahil etmektedir.
(6) İşbu sözleşme, Kullanıcının Sağlayıcı ile kayıt olduğu andan itibaren akdedilmiş sayılır. Hizmetin kullanımına, kayıttan sonra başvuruda bulunulması durumunda, Kullanım sözleşmesi Kullanıcı tarafından Sağlayıcının arayüzü aracılığıyla başvurusunun yapıldığı andan itibaren akdedilmiş sayılır.
(7) İşbu sözleşmenin akdedilmesi ve Hizmetin kullanımına ilişkin sözleşmenin akdedilmesi için Sağlayıcı, Kullanıcıyı elektronik yollarla uygun bir şekilde ayriyetten bilgilendirir.
(8) Hizmet’in Kullanıcılar tarafından kayıt olmadan kullanılması durumunda, kullanım sözleşmesi Kullanıcı tarafından ilk kullanıldığı andan itibaren akdedilmiş sayılır. Bu durumda, bu genel hüküm ve koşullar, hizmetin Kullanıcı tarafından ilk kez kullanıldığı andan, kullanımının sona erdiği ana kadar geçerlidir.
(9) Sözleşmenin akdedildiğine dair beyan ve alındı teyidi, muhatapları bunlara ulaşma imkanları olduğunda alınmış kabul edilecektir.
Madde 9. (1) Kullanıcı, Hizmeti iyi niyetle ve amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir.
(2) Kullanıcı, Hizmeti kullanırken, diğer kullanıcıların onu kullanmasını zorlaştırabilecek yazılımlar, komut dosyaları, programlama dilleri veya diğer teknolojileri kullanmamalıdır.
(3) Kullanıcı, Hizmeti yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.
Madde 10. Kullanıcı, Hizmete erişim ve Hizmetin yönetimi için ekipmanı bağımsız olarak sağlar.
Madde 11. (1) Hizmetin kalitesini iyileştirmek, bakımını yapmak, hasar onarımı ve diğer ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için Sağlayıcı, hizmetin sağlanmasını geçici olarak sınırlama veya ara verme hakkına sahiptir.
(2) 1’inci fıkraya esasen durumlarda, Sağlayıcı, ara verme sebebi olan durumun ortadan kaldırılmasından sonra hizmetin sağlanmasına derhal devam etmekle yükümlüdür.
Madde 12. (1) Sağlayıcı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcının kişisel verilerini korumak için önlemler alır.
(2) Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği nedeniyle, Sağlayıcı verileri yalnızca Kullanıcılar tarafından kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine gönderecektir.
(3) Sağlayıcı, https://petkoangelov.bg/gdpr adresinden erişilebilen Kişisel Veriler Koruma Politikasını web sitesinde kabul eder ve duyurur. Kullanıcı, Sağlayıcının Kişisel Veriler Koruma Politikasını kabul eder.
(4) Alıcı, Sağlayıcının kişisel verilerini Kişisel Verileri Koruma Politikasına uygun olarak işleme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Madde 13. (1) Hizmetin sağlanmasından önce, sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda Sağlayıcı, Kullanıcının kendisini tanımlamasını ve kayıt sırasında açıklanan koşulların ve kişisel verilerin her birinin doğruluğunu onaylamasını talep etme hakkına sahiptir.
VI. GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK VE ERİŞİM
Madde 14. (1) İşbu genel hüküm ve koşullar, Hizmetin tüm kayıtlı Kullanıcılarını uygun bir şekilde bilgilendirmek üzere Sağlayıcı tarafından değiştirilebilir.
(2) Sağlayıcı ve Kullanıcı, işbu genel hüküm ve koşullara yapılacak her türlü ekleme ve değişikliğin, Sağlayıcı tarafından ayriyetten bildirilmesinden sonra ve Kullanıcı 14 gün içinde bunları reddettiğini belirtmediği takdirde, Kullanıcı aleyhine hüküm ifade edeceğini kabul eder.
(3) Kullanıcı, Sağlayıcı’nın bu genel koşulların değişmesi ile ilgili tüm açıklamalarının, Hizmetin kullanımı için kayıt olurken belirttiği e-posta adresine gönderileceğini kabul eder. Hizmet Kullanıcısı, bu madde uyarınca gönderilen e-postaların kendisi üzerinde etkili olabilmesi için elektronik imza ile imzalanması gerekmediğini kabul eder.
(4) Hizmet’i kayıt olmadan kullanan kullanıcılar, değişikliğin ardından ayriyetten bir bildirimde bulunmaksızın, yeni genel koşulları, değişiklikten sonraki kullanım anından itibaren kabul eder.
VII. FESHEDİLME
Madde 15. Hizmet sağlanmasına dair Sözleşme:
• sözleşmenin taraflarından birinin feshi ve tasfiye beyanı veya iflas beyanı üzerine;
• tarafların karşılıklı yazılı anlaşması ile;
• diğer tarafın yükümlülüklerine uyulmaması durumunda tarafların her birinin bildirimi ile tek taraflı olarak;
• sözleşmenin taraflarından herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getiremez durumunda olması;
• Devlet organları tarafından teçhizata el konulması veya mühürlenmesi durumunda;
• işbu sözleşmenin 9’unci maddesi, 3’üncü fıkrasına esasen durumlarda feshedilir;
Madde 16. Sağlayıcı, sağlanan hizmetlerin işbu genel hüküm ve koşullara, Bulgaristan Cumhuriyeti mevzuatına ve genel kabul görmüş ahlaki normlara aykırı kullanımı tespit etmesi durumunda, kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

VIII. GENEL ŞARTLAR
Madde 17. Bu genel şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünün olası geçersizliği, sözleşmenin tamamının geçersizliğine yol açmayacaktır.
Madde 18. Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak, bu sözleşmede karara bağlanmamış hususlarda Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.
Madde 19. Bu sözleşmenin tarafları arasındaki tüm ihtilaflar yetkili mahkeme veya Tüketiciyi Koruma Komisyonu tarafından çözülecektir.
Madde 20. Bu genel şartlar ve koşullar petkoangelov.bg’nin tüm Kullanıcıları için yürürlüğe girer, 30.12.2022.